Cultuur Noordrand startte in 2024 het Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (RNVTP) met 11 gemeenten op, alsook de samenwerking rond UiTPAS Noordrand tussen 6 gemeenten. Het doel van beide projecten zit nauw verstrengeld: vrijetijdsparticipatie bevorderen en ondersteunen ook voor die inwoners die het financieel moeilijk hebben. De UiTPAS als één van de middelen om de in het RNVTP Noordrand ontwikkelde krijtlijnen te verwezenlijken, zeg maar. Die wisselwerking is een voortschrijdend proces waarin we blijvend stappen zetten om de doelgroep te betrekken en haar perspectief te bieden. Niet alleen via overlegmomenten, maar evenzeer door met hen in dialoog te treden en initiatieven uit te proberen in nauwe samenwerking met de lokale besturen en de lokale vrijetijds- en welzijnsdiensten.

Na een aanlooptraject van ongeveer een jaar werd sinds begin mei 2024 – dankzij een intensief uitroltraject met de lokale UiTPAS-verantwoordelijken – de werking van UiTPAS Noordrand verruimd. Asse werkt al 3 jaar met UiTPAS Noordrand. Nu zijn ook Grimbergen, Londerzeel, Machelen, Meise en Vilvoorde toegetreden. In 2026 verwelkomen we graag nog extra Noordrandgemeenten.

Wat betekent dat concreet?

  • Iédereen kan een UiTPAS Noordrand kopen in bovenstaande 6 gemeenten, ongeacht of jouw domiciliegemeente al dan niet is ingestapt. Als je recht denkt te hebben op het kortingstarief én je bent inwoner van één van deze gemeenten, dan koop je je UiTPAS op maat aan in je domiciliegemeente. Om je welkom te heten, ontvang je één/enkele geschenk(en). Zo verdien je de kostprijs van je UiTPAS al onmiddellijk terug.
  • Met je UiTPAS spaar je een punt per deelname aan een vrijetijdsactiviteit van een UiTPAS-organisator. Binnen of buiten regio Noordrand. Later ruil je x-aantal punten om voor leuke voordelen zoals bijvoorbeeld een gratis ticket, een korting, een gadget, of …
  • Heb je een UiTPAS aan kortingstarief? Dan spaar en ruil je niet alleen met je UiTPAS, je ontvangt op vertoon van je UiTPAS bovendien ook een grote korting van 80% bij je deelname aan een vrijetijdsactiviteit van een UiTPAS-organisator in bovenstaande 6 gemeenten.

In de pers

Meise Magazine, editie mei-juni ’24 (eind april ’24), p. 7 – 9

Artikel lancering UiTPAS Noordrand – RingTV (26/04/’24)

Reportage over UiTPAS Noordrand in ‘Over de Rand’ – RingTV (1/05/’24)

Artikel uitbreiding UiTPAS Noordrand – Goeiedag (5/05/’24)

Artikel lancering UiTPAS Noordrand – Publiq (13/05/’24)

Reportage stand van zaken na 1 maand UiTPAS Noordrand – RingTV (27/05/’24)

 

Meer info

Alle info vind je