Uprising (Noordrand) is een piloottraject als mogelijke opschaling van het project Uprising in Vilvoorde.

 

Uprising Vilvoorde

Uprising is een project van de stad Vilvoorde dat bestaat uit 3 onderdelen:

Uprising Studio – opnamestudio voor muzikaal talent

Uprising Stage – podiumkansen

Uprising Support – info, coaching, vorming, subsidies, …

Meer info

Contactpersoon Uprising Vilvoorde: Stefaan Fabri – stefaan.fabri@vilvoorde.be

 

Uprising (Noordrand)

Uprising (Noordrand) is een piloottraject als mogelijke opschaling van het project Uprising in Vilvoorde.

Het doel van Uprising is het opsporen van jong muzikaal talent in de Noordrand van Brussel en hen te laten doorstromen naar laagdrempelige podiumkansen in de regio.

Met als uitgangspunt ‘outreachend werken’ willen we naar de jongeren toestappen en inspelen op hun vraag. Dit kan via workshops in scholen, in bepaalde wijken of tijdens events. De ervaring leert immers dat je jongeren het beste bereikt binnen hun eigen omgeving en vertrekt vanuit hun leefwereld.

Secundaire scholen

Een eerste stap in de opschaling van Uprising Vilvoorde is het plaatsen van de Uprising Studio in secundaire scholen in de regio onder begeleiding van docenten van MyUSIC. MyUSIC laat de leerlingen kennismaken met de mogelijkheden van de opnamestudio. Jongeren met meer interesse kunnen de studio vervolgens zelf huren en/of doorstromen naar podiumkansen en vorming via Uprising Stage en Uprising Support.

3 scholen uit Vilvoorde, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel staan alvast op de planning in dit eerste traject:

22/01-24/01 2024 – Het College (Vilvoorde)

29/01-02/02 2024 – KOBOS Campus M (Kapelle-op-den-Bos)

29/04-03/05/2024 – Virgo Secundair (Londerzeel)

 

Info die we meegeven aan secundaire scholen:

 

Contactpersoon Uprising Noordrand: Judith Granville – judith.granville@cultuurnoordrand.be