Buitenshuis Netwerk

Tien personen namen de pen ter hand en schreven een zinderende collectie aan opinierijke stukken. In deze zine, dit filosofische werkboek, staat één vraag centraal:

Vraag buitenshuis

Met bijdrages van onder meer Danny Ronaldo, Elien Ronse, Mohamed Barrie, Nelle Van Damme en Dalilla Hermans. Laat je doorheen de gedachten van deze uitzonderlijke auteurs leiden.

Neem een fluostift bij de hand, schrap, luister, reageer, kopieer en kijk naar buiten want deze zine is slechts een begin.

Buitenshuis is een twee jaar lopend project dat een nieuw lerend netwerk op poten zet. Het ontstond in de schoot van bestaande lokale cultuurprojecten en vanuit een nood om elkaar beter te leren kennen. De zine vormt het aanknopingspunt voor vier denk- en ontmoetingsdagen die buitenshuis in 2022 zal organiseren. Ze gaan aan de slag met filosofische en praktische thema’s en elkaar, zoeken hoe we ieders recht op cultuur kunnen realiseren en wisselen ervaringen uit. De eerste dag gaat door op 21 maart.

Buitenshuis is een initiatief van Brugge Plus vzw in het kader van een goedgekeurd project (onder de naam ‘CLIEC’) in het Bovenlokaal Cultuurdecreet (2021/2022).

Meer weten

 

Webinar ‘Een mobiel cultuurhuis, wat kan dat zijn?’

Op 9 maart organiseert Cultuur Noordrand een Webinar over het project Uitwijken (Brugge Plus vzw). Dit initiatief zet tevens in op het bereiken van mensen die niet of weinig vertrouwd zijn met het reguliere cultuuraanbod en het betrekken van lokale gemeenschappen.

Meer weten