Op 18 april 2023 organiseerden we de inspirerende infosessie Wanneer kunst en woonzorg samenwerken in wzc Ter Stelten te Merchtem. Sprekers van de organisaties ‘Inti vzw’, ‘Labolobo’ en ‘FARO’ gaven een lezing over de versmelting tussen dans, beeldende kunst en erfgoed en de derde leeftijd.

Choreografe en danseres Anabel Schellekens van Inti vzw verhelderde het project ‘Stil Bewogen’, een methode waarbij tussen zorgverleners en mensen met dementie synergetische dans/massage wordt ingezet om een non-verbale dialoog te creëren. Dit vertaalt zich concreet naar een workshop waarbij zorgverleners in een niet-talige ontmoeting -gebaseerd op vertrouwen en veiligheid- leren contact te maken met mensen met dementie. ‘Stil Bewogen’ wil vanuit een diepe vertrouwensrelatie overgaan tot beweging om zo blijvende ervaringen te creëren tussen zorgverleners en mensen met dementie door de ontstane contacten via aanraking, wat zeker in een post-pandemische context een bewezen therapeutisch rendement behelst.

 

Meer info over aanbod en opleiding op maat Inti vzw 

 

Kevin de Ruyver van Labolobo benadrukte het belang van bruggen te bouwen tussen leeftijden. Labolobo brengt leeftijden samen in Brussel, op een creatief- transversale manier om zo isolement en leeftijdsstereotypering te bestrijden. Labolobo presenteerde tijdens de infosessie een kolossaal tapijt, genaamd ‘La Licorne’. Dit tapijt is geweven op juten ‘patattenzakken’, en werd gemaakt door kinderen en bewoners van wzc’s in samenspraak met kunstenares Elen Braga. Hierdoor werd de weerspannige scheidingslijn tussen speelplaats en wzc uitgeveegd. Labolobo speelt met haar vele mooie projecten die steeds empathie, respect en solidariteit bevorderen in op de Brusselse openbare ruimte. Zo werd voornoemd tapijt gedurende 7 weken tentoongesteld in het station van Jette. Hierbij wordt het stedelijk erfgoed op een creatieve manier gereactiveerd. Door intergenerationeel samen te werken aan het tapijt ontstond affectie, vriendschap en sociale cohesie in de stad, wat anders wellicht verborgen was gebleven.

Verder lichtte Kevin ook het project ‘DanceDanceDance’ toe, een initiatief van Labolobo in samenwerking met de dansschool P.A.R.T.S. Dit project focust op de kracht van dans als een intuïtief, non-verbaal communicatiemiddel om zo barrières tussen leeftijden te doen vervagen. Dans en muziek laten volgens de visie van Labolobo sterke relaties en ervaringen ontstaan bij mensen die niet of slecht bewegen/pijn ervaren. De initiatiefnemers zien muziek en dans niet alleen als een vehikel om het leven en het samenzijn te vieren tussen verschillende generaties. Ze zien er ook kansen om het schrijnende sociaal isolement van de moderne tijd te milderen. Het project vertaalt zich naar interactieve improvisaties die een grote impact hebben op de bewoners en het personeel van de wzc’s.

Meer info over Labolobo

 

Tot slot nam Mieke Van Doorslaer van FARO ons mee in een presentatie rond de samenwerking tussen cultureel erfgoed en welzijn. Het belang van een integrale benadering van de zorg werd uitvoerig uiteengezet. Zorg moet meer zijn dan verpleegkunde of medisch advies, ook sociale gezondheid is onontbeerlijk. Daarbij kan cultuur een grote rol spelen. Cultuur en zorg moeten dus hechter met elkaar verweven worden. Van Doorslaer ging dieper in op enkele voorbeelden van hoe voorwerpen mensen tot verhalen brengen en tot nieuwe verhalen doen komen. Erfgoed wordt hierbij gebruikt als instrument in verschillende methodieken als object handling, object storytelling, samen maken, groene zorg, reminiscentie en visual thinking strategies. Hierbij staat steeds de kracht van objecten en erfgoed centraal. Om hun welzijn te verhogen, kunnen mensen dus objecten aanraken die ze normaal niet mogen aanraken. Erfgoed wordt zo een katalysator om de tactiele, esthetische of cultuurhistorische waarde van objecten te onderzoeken in een vertrouwelijk en warm samenwerkingsverband tussen kwetsbare mensen.

Meer info over FARO – Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

Benieuwd naar de volledige presentatie van deze inspiratiesessie?
Download de presentatie