IGS Cultuur Noordrand startte op als een samenwerkingsverband binnen het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. De cultuurnota omvat een eerste aanzet tot een database met lokale actoren met bovenlokale uitstraling en werking. Het regionetwerk Cultuur Noordrand omvat de bestaande bovenlokale samenwerkingen van culturele actoren in onze regio. Ontdek hier alvast verschillende bovenlokale culturele spelers om mee samen te werken.

Met de opmaak van een culturele veldtekening wil Cultuur Noordrand de bestaande database vervolledigen, verbreden en verfijnen. Het is een proces dat wordt afgelegd met een kerngroep, onze 5 werkgroepen en wordt begeleid door IDEA Consult. Samen wordt er bepaald waar we naartoe willen en wie mogelijke partners zijn in de regio. We laten ons hierbij inspireren door praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Vanuit de culturele veldtekening willen we linken leggen met de 5 strategische uitdagingen waar Cultuur Noordrand op inzet en van hieruit bouwen aan een verhaal en een culturele identiteit voor de Noordrand.

Cultuur Noordrand ziet de culturele veldtekening als een dynamische tool voor de regio om vanuit cultuur in te spelen op specifieke strategische uitdagingen.

Kerngroep: Diane Van der Aa (kapelle-op-den-Bos), Freek Rombouts (Zaventem), Jeroen Matthys (Vilvoorde), Jo Sollie (IGS Cultuur Noordrand), Joris Janssens (Idea Consult)

Planning:

Workshop 1 (11 maart): uitwisseling over de 5 uitdagingen + mappen van onze eigen connecties

Tussentijds research IDEA & NOORDRAND – bredere mapping

Workshop 2 (juni): zelfevaluatie, hoe sterk is ons netwerk + welke stappen willen we zetten om dit te versterken + welke actoren zijn relevant
Tussentijds output naar atlas, netwerkkaart & roadmap

Workshop 3 (najaar): presentatie nieuwe netwerkkaart + inspiratie van elders, vergelijkbare regio