Goed nieuws voor onze bibliotheken! Het project Jeugdboekenmaand Noordrand ontvangt voor 2024 een subsidie van 3.000 euro van Literatuur Vlaanderen en 12.000 euro van de Provincie Vlaams-Brabant.

Jeugdboekenmaand Noordrand is een educatief project van de 13 bibliotheken en gemeenten dat inzet op leesbevordering, leesmotivatie en taalstimulatie. De meertalige context van onze regio vormt immers een bijzondere uitdaging.

Voor dit project zaten bibliotheekmedewerkers en Cultuur Noordrand rond de tafel met verschillende ervaren partners op dit domein: vzw de Rand, Groep Intro, PIN vzw en Cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant. We kozen er samen voor om prioritair in te zetten op het bereiken van de kinderen via de scholen, maar ook om uit te breiden met een aanbod in de vrije tijd.

Zo kreeg Jeugdboekenmaand Noordrand vorm. De editie 2024 bestaat uit 3 delen. Eerst wil Jeugdboekenmaand tijdens een voortraject in de scholen inbreken tijdens het klasgebeuren. Vervolgens komt tijdens de Jeugdboekenmaand-hoogdag een auteur vertellen over zijn/haar werk en gaan de kinderen ook actief aan de slag met taal. Tot slot krijgt Jeugdboekenmaand ook een plaats in de vrije tijd van kinderen tijdens de paasvakantie.

Dankjewel aan alle partners om dit project mee mogelijk te maken!

Meer info over JBM Noordrand: https://www.cultuurnoordrand.be/projecten/jeugdboekenmaand-noordrand-2024