Cultuurconnect lichtte begin februari online het ticketingsysteem Tixly toe voor de cultuurhuizen uit onze regio. Dit gaf medewerkers de ruimte om vanuit de eigen praktijk en context de nodige vragen te stellen. Tijdens het overleg van de cultuurhuizen in maart bekijken we of hier ook opportuniteiten zijn voor onze regio.

Tixly is een digitale basisinfrastructuur op maat van een groep kunst- en cultuurhuizen. Momenteel loopt er een pilootproject in stad Gent, regio Zuidwest en regio ZENDER.

Met dit gedeeld ticketingsysteem wil Cultuurconnect cultuurhuizen laten innoveren, hen ontzorgen, een CRM uitbouwen en hen makkelijk laten samenwerken met andere organisaties in de regio.

Op vraag van onze cultuurhuizen bekijken we of Tixly ook interessant kan zijn voor de Noordrand. Na de webinar in februari bespreken we in maart de verdere mogelijkheden. Cultuurconnect is onze partner in dit traject. Caro Renckens van vzw de Rand biedt op het overleg in maart een toegevoegde waarde vanuit de praktijk.

Naar webinar Tixly voor cultuurhuizen Noordrand
Naar info digitaal podium Cultuurconnect