Zet je als bibliotheek of cultuurhuis bewust in op een cultureel meertalig aanbod? Stel je kunsten en cultuur als doél in je aanbod? En maak je ook ruimte voor een aanbod waarbij kunsten en cultuur veeleer het míddel zijn?

Het ontrafelen van je aanbod als bibliotheek, cultuurhuis of vrijetijdsdienst is een waardevolle denkoefening als je inwoners met een andere thuistaal dan het Nederlands wil bereiken. Cultuur Noordrand deed deze denkoefening eind april met de leden van haar Adviesgroep.

‘Cultuur Noordrand wil investeren in cultuur voor iedereen’ is de oneliner op de homepagina van onze website. Maar de doelgroepen en gemeenschappen die onze culturele partners lokaal willen bereiken zijn heel divers. Binnen het begrip diversiteit is talendiversiteit in het beleid in de Vlaamse Rand en ook in de Noordrand een belangrijk gegeven. Taal is immers een middel om de verbinding te maken tussen gemeenschappen.

‘Hoe kijken we hier naar?’ en ‘hoe gaan we hiermee aan de slag?’ zijn richtinggevende vragen van een langer traject dat Cultuur Noordrand doorloopt rond ‘Meertaligheid en cultuurparticipatie’. We doen dit samen met partner vzw de Rand die heel wat expertise hierover in huis heeft.

Zie ook:

Keynote Trefdag Cultuur Noordrand 2023 door vzw de Rand ‘Omgaan met meertaligheid in de cultuurpraktijk’ door Cindy Van Dijck (coördinator taalpromotie vzw de Rand)

Trefdag Cultuur Noordrand 2024 ‘Hoe bijdragen tot een verhoogde participatie voor een breed (meertalig) publiek

  • aan de slag met eenvoudige taal door Karen Stals (vzw de Rand)
  • het cultuuraanbod door Kristof Smet (centrumverantwoordelijke GC de Zandloper)