De tweede Trefdag van Cultuur Noordrand werd opgebouwd rond het centraal thema ‘de rijkdom van meertaligheid in de cultuurpraktijk’. We heetten ons netwerk welkom in het prachtige cultuur- en beleefcentrum De Krop te Kampenhout. Wij zorgden voor veel inspiratie, duiding EN tijd om elkaar te ontmoeten. 

Proef de sfeer via onderstaand filmpje …

 

Kon jij er niet bij zijn? Heb je een deel gemist? Ben je op zoek naar specifieke info die aan bod kwam? Of is bepaalde informatie niet helemaal blijven hangen? Niet getreurd! De plenaire sessie werd opgenomen en in een Webinar gegoten. Je kan het filmpje (her)bekijken, maar je kan evengoed de gebruikte presentaties en aanvullende info van de drie inspiratiesessies downloaden. 

 

DEEL 1: plenair 

 

Welkomstwoord
Philip Roosen (voorzitter Cultuur Noordrand) 

Realisaties Cultuur Noordrand 2022

Keynote door vzw de Rand ‘Omgaan met meertaligheid in de cultuurpraktijk’
Cindy Van Dijck (coördinator taalpromotie vzw de Rand)

De superdiversiteit in de Vlaamse Rand stijgt snel. De regio groeit uit tot een multiculturele plek waar naast het Nederlands vele andere talen gesproken worden. Het Nederlands is de taal die iedereen verbindt. Nederlandstalige cultuurhuizen zoals bibliotheken en cultuurcentra vinden het moeilijk om anderstaligen te bereiken met hun aanbod. Toch weten we dat veel mensen van lezen, film, theater, dans, … houden. Hoe kijken we naar de talendiversiteit en naar het Nederlands in de regio? Hoe kan taal een hefboom zijn? Vzw ‘de Rand’ geeft een inspirerende kijk hoe we de talendiversiteit kunnen omarmen en tegelijk van het Nederlands een sterke verbindende taal in de regio maken.

Download de presentatie

DEEL 2: keuze uit 3 inspiratiesessies

 

Inspiratiesessie 1: Toeleiders naar vrijetijd voor inwoners met een migratieachtergrond delen hun ervaring & Wat zijn de succesfactoren van het Buurtlabo Machelen-Diegem?
Ayham Salloum & Sanae Haddad (PIN vzw) en Ann Stuer & Malika Chaib & Mina El Baida (Avansa) 

PIN vzw is een sociale economie onderneming die zich inzet voor de integratie en participatie van nieuwe inwoners met een migratieachtergrond. Door het inzetten van toeleiders -ervaringsdeskundigen in migratie- bieden ze begeleiding op maat die nieuwe inwoners helpt bij hun integratie. Bij het project ‘toeleiding naar vrije tijd’ ondersteunen toeleiders cultuurcentra en lokale besturen om gezinnen met een migratieachtergrond te informeren, te ondersteunen en te begeleiden naar het lokale vrijetijdsaanbod. 

Download de presentatie

In volle coronaperiode startte Avansa Halle-Vilvoorde het Buurtlabo Machelen-Diegem. Geïnteresseerde inwoners met een migratieachtergrond uit de gemeente werden samengebracht. Met de interesses van de deelnemers als uitgangspunt werden culturele en creatieve activiteiten georganiseerd. Malika en Ann van Avansa Halle-Vilvoorde vertellen je graag over de succesfactoren van dit project: deelnemers bereiken, hun interesses bevragen, inzetten op goesting en talent, … en toewerken naar zelfredzaamheid. 

Download de presentatie

Inspiratiesessie 2: Drempels rond vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede
Freek Rombouts (Afdelingshoofd Vrije Tijd en Onderwijs Zaventem), Laura Van Raemdonck en Cindy Van Geldorp (Netwerk tegen Armoede) 

Zaventem heeft een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie met heel wat mooie praktijkvoorbeelden die Freek Rombouts heeft toegelicht.  

Download de presentatie 

Het Netwerk tegen Armoede bood een kennismaking met het leven in armoede. Daarna kreeg je voeling met concrete drempels voor mensen in armoede in de cultuurpraktijk. Via gesprek in groep en feedback leerde je deze drempels weg werken. 

Download de presentatie

  • ‘Thuis in de Bib’ het dossier van De Schakel Puurs in samenwerking met Locus. Download de nota
  • ‘Jongeren aan het woord over vrije tijd en welbevinden’ met jongeren uit armoedeverenigingen. Download het adviesrapport
  • Getuigenissen en tips rond cultuurparticipatie van mensen in armoede. Download het artikel 

Inspiratiesessie 3: Meemoo: Naar een integratie van de bestaande registratie- en collectiebeheersystemen in Vlaanderen
Rony Vissers (Meemoo vzw) 

Heemkundige kringen en musea die beschikken over een eigen erfgoedcollectie, maken vaak gebruik van de registratie-en collectiebeheersystemen Erfgoedplus en Erfgoedinzicht. Deze van oorsprong provinciale erfgoeddatabanken bevinden zich sinds 2018 onder Vlaamse vleugels. Sindsdien wordt er gezocht naar een manier om de bestaande systemen te integreren. Tijdens deze sessie kreeg je een korte toelichting over de bestaande registratie-en collectiebeheersystemen, maar kreeg je ook duiding bij de nieuwe geïntegreerde erfgoeddatabank waar Vlaanderen aan werkt: het meemoo-project. 

Download de presentatie