Op vrijdag 7 juni 2024 waren we met een talrijke opkomst uit de regio (en vanuit andere  geïnteresseerde windrichtingen of werkdomeinen) te gast in de Plantentuin van Meise voor de derde Trefdag van Cultuur Noordrand. Het werd een gesmaakte zonnige dag boordevol inspiratie en ontmoeting in een prachtig decor.

Proef de sfeer:

Kon jij er niet bij zijn? Ben je op zoek naar specifieke info die aan bod kwam in een gevolgde inspiratiesessie? Of was kiezen tussen de verschillende sessies voor jou moeilijk en ben je benieuwd naar de inhoud van een andere sessie? Niet getreurd! Hieronder kan je de presentaties downloaden (de sessie over de decretale wijzigingen zelfs herbekijken) en het fotoalbum inkijken via de link helemaal onderaan dit bericht.

DEEL 1: plenair 

Welkomstwoord
Philip Roosen (voorzitter Cultuur Noordrand)

Realisaties Cultuur Noordrand 2023

Waar staan we en waar gaan we naartoe?
Cultuur Noordrand en vzw de Rand (door Bernadette Vriamont en Karen Stals)
Download de presentatie 
Download de presentatie over de bevraging van de CC’s en de GC’s

DEEL 2: keuze uit 3 inspiratiesessies

Sessie 1: Gemeenschapsvorming is geen integratie
door Koen Demarsin 

Onze buurten zijn niet alleen multicultureel, ook de in- en uitstroom van inwoners is hoog en dat maakt samenleven niet altijd eenvoudig. Daarom gaan lokale besturen en vrijetijdsorganisaties op zoek naar manieren om de banden tussen de bewoners te versterken dankzij gemeenschapsvormende projecten. Maar wat verstaan we precies onder gemeenschap en gemeenschapsvorming en wat is het absoluut niet? En hoe kunnen we ermee van start gaan?

Download de presentatie van deze sessie

Sessie 2: Decretale wijzigingen met een impact op het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid
door Lieselot Decalf (VVSG)

De Vlaamse Regering voorziet in een aantal decretale wijzigingen met impact op het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid. Het betreft het reeds half ontmantelde decreet lokaal cultuurbeleid en de zopas vernieuwde decretale basis voor publiq, meemoo en Cultuurconnect – de Vlaamse partners bij de digitale transformatie van de cultuursector. Daarnaast is de definitieve opheffing van het Participatiedecreet een feit en werkt expertisecentrum Demos samen met Publiq aan een vernieuwde opdracht. Tenslotte zijn er enkele wijzigingen aan het decreet bovenlokale cultuurwerking. Wil jij het ‘kluwen’ voor jezelf kunnen ontwarren? Deze sessie bood een heldere kijk op het decretale kader van het lokale cultuur- en vrijetijdsbeleid.

Download de presentatie van deze sessie

Sessie 3: Hoe bijdragen tot een verhoogde participatie voor een breed (meertalig) publiek / aan de slag met eenvoudige taal
door Karen Stals (vzw de Rand)

We willen allemaal met onze promotie zo veel mogelijk publiek bereiken. We maken onze brochures, website, flyers, affiches … zo aantrekkelijk mogelijk. Maar waar let je precies op bij het schrijven van je teksten en de lay-out? De aanwezigen kregen praktische tips om hun teksten voor een breed publiek begrijpbaar te maken.

Download de presentatie van deze sessie

DEEL 3: keuze uit 3 inspiratiesessies

Sessie 4: De rol van de bibliotheek vandaag en morgen
door Roel van den Sigtenhorst (directeur MuntPunt te Brussel)

Kansenongelijkheid verminderen is één van de pijlers van het nieuwe beleid van Roel van den Sigtenhorst. De bibliotheek moet er het meest zijn voor mensen die niet helemaal mee kunnen in de samenleving. Dat betekent niet dat je niets meer doet voor mensen die goed kunnen meekomen, wel dat je onevenredig investeert in een aanbod gericht op het verkleinen van de ongelijkheid. Een ruimte bieden waar iedereen fijn, veilig en gratis kan verblijven, is de eerste rol van de bibliotheek.

Download de presentatie van deze sessie

Sessie 5: Projectsubsidies voor kleinschalige bovenlokale projecten
door Annelien Van Damme (OP/TIL)

De Vlaamse regering keurde in juni 2023 een nieuw subsidiereglement goed voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten. Met dit reglement wil de minister van cultuur ook kleinere, minder geprofessionaliseerde actoren aanmoedigen om bovenlokaal samen te werken en culturele projecten op te zetten. OP/TIL lichtte de klemtonen van dit subsidiereglement toe. Wat zijn de praktische voorwaarden? Met welke inhoudelijke criteria moet je rekening houden? Wat is het verschil tussen deze subsidies en de al bestaande subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten?

Download de presentatie van deze sessie

Sessie 6: Hoe bijdragen tot een verhoogde participatie voor een breed (meertalig) publiek / het cultuuraanbod
door Kristof Smet (centrumverantwoordelijke GC de Zandloper Wemmel)

Je wil met je seizoensprogrammatie of aanbod op jaarbasis een breed (meertalig) publiek bereiken. Nadenken over wie je wil bereiken doe je niet pas bij je promotie, dat start al bij het programmeren van je aanbod. Je stemt de keuze van het aanbod af op je doelgroepen. Kristof Smet nam de aanwezigen in deze sessie mee in hoe GC de Zandloper in Wemmel dat concreet in praktijk doet.

Download de presentatie van deze sessie

————————————

Bekijk de foto’s van de Trefdag

————————————